Links Contact Us About us Privacy Terms FAQ Add feedback Invite a friend Bookmark English Hungarian
air fire water earth

 

Tags - tolerancia
2010. April 23.2010. April 23.  0 comments  Társadalom, társadalomi reakciók


A tolerancia elsősorban türelmességet jelent mások véleménye, főleg vallása, világnézete, etnikai vagy nemzeti hovatartozása, illetve más egyebek iránt.

A toleranciának három együttesen érvényesítendő kritériumát fogalmazza meg:

  • konfliktustűrő képesség
  • a jogegyenlőség elfogadása
  • az erőszak elutasítása

 

A „tolerancia alapelv" gyakorlati alkalmazása, a konfliktus kezelési képesség az alábbi specifikus kompetenciák meglétét feltételezi:

  • képesség a párbeszédre és a kommunikációra,
  • képesség a partnerek álláspontjába való belehelyezkedésre,
  • képesség a konfliktusok demokratikus és konstruktív megoldására,
  • képesség az intoleranciával szemben bátor fellépésre.

 

-Részletek, az OKI (oki.hu) cikkéből. -Véleményem szerint a tolerancia csak az első lépés, hiszen akkor kell toleránsaknak lennünk, ha konfliktus helyzet, jogegyenlőtlenség, erőszak áll fenn.

Másként fogalmazva: Az emberek globális, teljes elfogadásának hiánya miatt van szükség toleranciára. Hiszen, ha feltétel nélkül el tudnánk egymást fogadni vagyis nem filóznánk azon, hogy egy cigány vagy zsidó vagy meleg vagy néger miért más, mint mi vagy miét egyenlő velünk, akkor nem beszélhetnénk toleranciáról, mert nem volna rá szükség. A tolerancia egy köztes állapotnak tekinthető és az egymást feltétel nélküli elfogadásának hiányát jelzi.


- T. C. -Description
kukorica
Posts: 27
Comments: 33
Úgy gondolom, hogy a napi események, melyek velem történnek nem érdekesek, ami érdekes az pedig intim. Így a gondolataimat vagy morgolódásaimat írom le, amikor kedvem van hozzá.
Tags
6 szeretet (6)
4 félelem (4)
4 erkölcs (4)
3 skatulya (3)
2 barátság (2)
2 nevelés (2)
2 aktív (2)
2 szerelem (2)
2 passzív (2)
2 tévhit (2)
2 uni (2)
2 butaság (2)
1 oktatás (1)
1 elfogadás (1)
1 tolerancia (1)
Copyright © 2024 Színes Web Ltd.